Những vườn khoai lang lúc lỉu trên giàn


Hình thức trồng thủy canh được được áp dụng với nhiều loại cây rau, ăn quả khác nhau đem lại năng suất tốt, thời gian thu hoạch nhanh hơn. Những người dân ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã thành công trong việc trồng cả những cây ăn củ như khoai lang.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Giao địa phương trực tiếp quản lý mã số vùng trồng

Viết một bình luận