Chính sách vận chuyển

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các khách hàng ở xa vẫn có thể mua hàng đồng thời tiết kiệm chi phí giao hàng; Vườn Nhà Trinh đã điều chỉnh chính sách giao hàng với nhiều ưu đãi cho khách hàng. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2023 cho đến khi có văn bản bổ sung hoặc thay thế, cụ thể như sau: 

I. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Khách hàng mua hàng đề nghị giao hàng nội thành Tp HCM

Áp dụng cho các đơn hàng theo phạm vi và biểu phí quy định

* THỜI GIAN GIAO HÀNG: GIAO HÀNG TRONG VÒNG 12H VỚI CÁC ĐƠN HÀNG PHÁT SINH TRƯỚC 20:00, SAU 20:00 SẼ ĐƯỢC GIAO HÀNG VÀO HÔM SAU.

2. Khách hàng mua hàng đề nghị giao hàng ngoại tỉnh

Áp dụng cho các đơn hàng theo phạm vi và điều kiện quy định. Với mong muốn đảm bảo chất lượng của thực phẩm, Vườn Nhà Trinh không nhận giao hàng tươi và đông lạnh cho các địa chỉ nhận hàng ngoài khu vực TP HCM.

3. Biểu phí

Phí giao hàng 25.000đ cho tất cả các đơn hàng từ Vườn Nhà Trinh giao hàng tại Việt Nam