Xem lịch âm 2024

Tháng 07 năm 2024
15
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ hai
Ngày Canh Thìn
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
10
Tháng 06

07/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
26/5
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/6
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hãy mua nhang để ủng hộ website hoạt động miễn phí lâu dài. Xin cám ơn!
1 Ký nhang Quế 3 Tấc giá 63.5k
Năm 2024
1/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
20/11
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
1/12
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20
31
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
1
22/12
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
1/1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
21/1
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
1/2
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
30
21
31
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
23/2
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
1/3
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
1
23/3
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
1/4
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
31
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
25/4
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1/5
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
26/5
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/6
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
1
27/6
2
28
3
29
4
1/7
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/2024
CNT2T3T4T5T6T7
1
29/7
2
30
3
1/8
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
1
29/8
2
30
3
1/9
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1/10
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/2024
CNT2T3T4T5T6T7
1
1/11
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
1/12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Âm lịch là gì? Thông tin về lịch âm 2024

Âm lịch (hay còn gọi là lịch ta / nông lịch trong tiếng Việt) là cách tính lịch dựa trên sự chu kỳ chuyển động của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất. Mặt Trăng hoàn thành một vòng quay quanh Trái Đất trong một tháng. Mỗi tháng âm lịch được xác định có 29 hoặc 30 ngày, và mỗi năm bao gồm 12 tháng tương ứng với 12 tháng Mặt Trăng. Trong năm nhuận, sẽ có 13 tháng, với mỗi tháng âm lịch có tổng cộng 29 hoặc 30 ngày.

Đây là cách tính lịch truyền thống của phương Đông, liên quan chặt chẽ đến nông nghiệp và mùa vụ. Câu đồng dao “Mười rằm trăng náu mười sáu trăng treo” thể hiện cách tính lịch của người xưa dựa trên quan sát các luật lệ của Mặt Trăng. Trăng ngày mùng 10 thường bị mây che, không sáng, còn trăng ngày 16 âm lịch luôn tròn và sáng lên trên bầu trời.
Cách tính lịch âm khác với Dương lịch (hay còn gọi là lịch công, xuất phát từ Công giáo phương Tây, được tính dựa trên chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời). Mỗi năm âm lịch thường ngắn hơn năm dương lịch khoảng 11 đến 12 ngày, và sau khoảng 33 đến 34 năm, 2 loại lịch này sẽ trùng khớp. Từ đó, ta có ngày âm lịch và ngày dương lịch, hay còn gọi là lịch âm và lịch dương. Hiện nay, để thuận tiện cho giao lưu và trao đổi, hầu hết các quốc gia đều sử dụng lịch dương.
Âm lịch được sử dụng chủ yếu trong tính toán của người Việt xưa. Ngày nay, lịch âm cũng được sử dụng nhiều cho mục đích tâm linh. Đặc biệt, ngày Tết Nguyên đán – biểu tượng truyền thống của giá trị âm lịch ở Việt Nam – được tổ chức sau khoảng 1 tháng sau Tết Dương lịch.